Garantie

Standaard krijg je op alle fietsen twee jaar garantie. Als er in de garantieperiode iets stuk gaat aan je fiets, doordat er sprake is van een productiefout, dan repareren wij je fiets gratis, in onze werkplaats. Wil je liever dat we bij je aan huis komen? In dat geval betaal je alleen de voorrijkosten. Reparaties en onderhoud aan huis doen wij alleen in Nederland.

Wat zijn de garantievoorwaarden?
Reparatie van defecten veroorzaakt door een productiefout valt onder de garantie. Heeft het defect een andere oorzaak, dan vallen de reparatiekosten niet binnen de garantie.
Garantiereparaties worden uitsluitend gedaan door onze specialisten in de werkplaats van de Drait. Wij vergoeden geen reparatiekosten van derden.

Om je garantie te behouden is het belangrijk dat de fiets het juiste onderhoud heeft gehad. Wij adviseren je om de eerste servicebeurt tussen de 5e en 6e maand na ontvangst van je fiets uit te laten voeren. Bij een garantieclaim op een accessoire zal het product worden opgestuurd naar de fabrikant, die zal beoordelen of het inderdaad een garantiegeval is. Zo ja, dan wordt er een vervangend product teruggestuurd.

Wanneer is de garantie niet geldig?

  • Op slijtageonderdelen wordt geen garantie gegeven, tenzij het een productiefout is van de fabrikant. Slijtageonderdelen zijn onder andere binnen- en buitenbanden, ketting, kettingbladen, achtertandwielen, kabels en remblokken.
  • Bij valschade en onjuist of oneigenlijk gebruik en onderhoud.
  • Bij normale slijtage die optreedt bij dagelijks gebruik van een product en ouderdom.
  • Bij schade veroorzaakt door slecht onderhoud, verwaarlozing of door een ongeval.
  • Als er schade is opgetreden als gevolg van modificatie aan het product, aangebracht door de consument en zonder toestemming van de fabrikant.
  • Als de schade niet binnen 2 maanden na het ontstaan wordt gemeld.
  • Als er schade is opgetreden als gevolg van klimatologische invloeden zoals verwering van lak, corrosie en/of roestvorming.
  • Bij schade veroorzaakt door vervoer door de klant.
  • Bij schade veroorzaakt door reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet -schriftelijk- door verkoper gemachtigd zijn.
  • Als er schade is opgetreden als gevolg van onjuiste installatie, afstelling of reparaties.